STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70241 18011578/HSCBA-HCM 180002493/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ E.V.L Máy phân tích sinh hóa và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

70242 18011575/HSCBA-HCM 180002494/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ ỐNG NGHIỆM CHÂN KHÔNG (Serum; Serum Gel; Lithium Heparin; Lithium Heparin Gel; EDTA K2; EDTA K3; EDTA K3 Gel; Trisodium Citrate 9:1; Trisodium Citrate 4:1; Glucose)

Còn hiệu lực

70243 18000269/HSCBA-TH 180000022/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa Nano Silver

Còn hiệu lực

70244 18000270/HSCBA-TH 180000023/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Dung dịch vệ sinh mũi Thanh Hoa

Còn hiệu lực

70245 18000271/HSCBA-TH 180000024/PCBA-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA Nước muối sinh lý Thanh Hoa

Còn hiệu lực

70246 18011872/HSCBMB-HN 180000347/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KÍNH ÁP TRÒNG SEED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

70247 18011862/HSCBMB-HN 180000348/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ VIỆT

Còn hiệu lực

70248 18012335/HSCBA-HN 180002459/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH MUỐI RỬA MŨI XOANG CÁT LINH

Còn hiệu lực

70249 18012333/HSCBA-HN 180002460/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH SINUFRESH

Còn hiệu lực

70250 18011570/HSCBMB-HN 180000349/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ M - B VIỆT NAM

Còn hiệu lực