STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70281 18011746/HSCBA-HN 180001946/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực

70282 18011747/HSCBA-HN 180001947/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ an toàn sinh học cấp II

Còn hiệu lực

70283 18011750/HSCBA-HN 180001948/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Dây thở oxy 2 nhánh

Còn hiệu lực

70284 18011753/HSCBA-HN 180001949/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN HTP VIỆT NAM ống nội soi tai mũi họng cứng

Còn hiệu lực

70285 18011748/HSCBA-HN 180001950/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Túi nước tiểu

Còn hiệu lực

70286 18009000/HSCBMB-HCM 180000238/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ AN NGUYÊN

Còn hiệu lực

70287 18009086/HSCBMB-HCM 180000237/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN PHA

Còn hiệu lực

70288 18000223/HSCBMB-QB 180000007/PCBMB-QB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ STTC

Còn hiệu lực

70289 18000008/HSCBA-PT 180000005/PCBA-PT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM Giường bệnh y tế

Còn hiệu lực

70290 18000318/HSCBA-CT 180000017/PCBA-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ WEMED Băng thun cuộn các cỡ

Còn hiệu lực