STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70321 18011625/HSCBA-HN 180001832/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập đi

Còn hiệu lực

70322 18011626/HSCBA-HN 180001833/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Thiết bị tập chi trên chi dưới

Còn hiệu lực

70323 18011616/HSCBA-HN 180001834/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ soi thanh quản người lớn

Còn hiệu lực

70324 17009184/HSCBA-HN 180001835/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Máy đếm tế bào nội mô không tiếp xúc và phụ kiện

Còn hiệu lực

70325 18011414/HSCBA-HN 180001836/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Dây xích có quả cân

Còn hiệu lực

70326 18011540/HSCBA-HN 180001837/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI Bàn để dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

70327 18011630/HSCBA-HN 180001838/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV THĂNG LONG Dung dịch nước muối biển xịt tai

Còn hiệu lực

70328 18011631/HSCBA-HN 180001839/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ tứ đầu đùi, đùi sau

Còn hiệu lực

70329 18011632/HSCBA-HN 180001840/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, cơ đùi trong

Còn hiệu lực

70330 18011633/HSCBA-HN 180001841/PCBA-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI MINH Máy tập cơ mông, tứ đầu đùi , bắp chân

Còn hiệu lực