STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70341 18011251/HSCBA-HCM 180002197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TẤN HƯNG DCYK Đèn soi đáy mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

70342 18011266/HSCBA-HCM 180002201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Hóa chất chẩn đoán dùng trên máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

70343 18011267/HSCBA-HCM 180002202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

70344 18011274/HSCBA-HCM 180002203/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ và phụ kiện phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

70345 18011279/HSCBA-HCM 180002204/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HÓA VIỆT Đĩa petri

Còn hiệu lực

70346 18010883/HSCBA-HCM 180002205/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo thí nghiệm

Còn hiệu lực

70347 18010884/HSCBA-HCM 180002206/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Nón bảo hộ

Còn hiệu lực

70348 18010881/HSCBA-HCM 180002207/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo bảo hộ

Còn hiệu lực

70349 18010879/HSCBA-HCM 180002208/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

70350 18010882/HSCBA-HCM 180002209/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI RUITON VIỆT NAM Quần áo cách ly

Còn hiệu lực