STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70351 18003268/HSCBSX-HCM 180000034/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ THÀNH TÂM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

70352 18010959/HSCBA-HCM 180001911/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ VẬT TƯ TIÊU HAO

Còn hiệu lực

70353 18010962/HSCBA-HCM 180001912/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO LTQ Bộ dụng cụ phẫu thuật bụng tổng quát

Còn hiệu lực

70354 18010982/HSCBA-HCM 180001913/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Máy ly tâm và phụ kiện

Còn hiệu lực

70355 18010912/HSCBA-HCM 180001899/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Hoá Chất sử dụng cho máy phân tích đông máu

Còn hiệu lực

70356 18010865/HSCBA-HCM 180001888/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA CHAI CẤY MÁU HAI PHA

Còn hiệu lực

70357 18010866/HSCBA-HCM 180001889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ MÔI TRƯỜNG ĐĨA THẠCH

Còn hiệu lực

70358 18010867/HSCBA-HCM 180001890/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA BỘ ĐỊNH DANH IVD NK-IDS 14GNR

Còn hiệu lực

70359 18010868/HSCBA-HCM 180001891/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ ĐĨA KHÁNG SINH

Còn hiệu lực

70360 18010869/HSCBA-HCM 180001892/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA NK-PYLORI TEST

Còn hiệu lực