STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70361 18011195/HSCBA-HCM 180002138/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MEGA LIFESCIENCES (VIỆT NAM) Bút tiêm Insulin

Còn hiệu lực

70362 18011215/HSCBA-HCM 180002139/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

70363 18011108/HSCBA-HCM 180002140/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÀNG LONG Mũi dao cắt đốt

Còn hiệu lực

70364 18011203/HSCBA-HCM 180002141/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ CÁT VÂN SA HỌ KẸP PHẪU THUẬT HỌNG

Còn hiệu lực

70365 18011209/HSCBA-HCM 180002142/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Bàn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

70366 18011210/HSCBA-HCM 180002143/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MINH KHOA Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

70367 18009112/HSCBMB-HCM 180000258/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THƯ KỲ NGUYÊN

Còn hiệu lực

70368 18000518/HSCBMB-NA 180000008/PCBMB-NA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ THÀNH VINH

Còn hiệu lực

70369 18011822/HSCBMB-HN 180000303/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP E2E

Còn hiệu lực

70370 18011918/HSCBA-HN 180002082/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MEE VIỆT NAM Tủ đầu giường

Còn hiệu lực