STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70371 18011714/HSCBA-HN 180001927/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết mẫu tự động magLEAD 6gC

Còn hiệu lực

70372 18011715/HSCBA-HN 180001928/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Hệ thống tách chiết mẫu tự động magLEAD 12gC

Còn hiệu lực

70373 18011717/HSCBA-HN 180001930/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BEN VIỆT NAM Dung dịch rửa và vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

70374 18011718/HSCBA-HN 180001931/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy rửa đĩa vi tấm

Còn hiệu lực

70375 18011728/HSCBA-HN 180001932/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Hệ thống xử lý bệnh phẩm sinh thiết bằng vi sóng

Còn hiệu lực

70376 18011732/HSCBA-HN 180001934/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDICENT Mask oxy không túi

Còn hiệu lực

70377 18011735/HSCBA-HN 180001936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy Thử Thị Lực Liên Hoàn Tự Động

Còn hiệu lực

70378 18011743/HSCBA-HN 180001944/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THÀNH AN - HÀ NỘI Máy làm đá vô khuẩn và phụ kiện

Còn hiệu lực

70379 18011745/HSCBA-HN 180001945/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG MÁY CHỤP ĐÁY MẮT TỰ ĐỘNG

Còn hiệu lực

70380 18011746/HSCBA-HN 180001946/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Tủ ấm CO2

Còn hiệu lực