STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70391 18011144/HSCBA-HCM 180002132/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾ DUNG DỊCH RỬA MŨI XOANG RINORIN S

Còn hiệu lực

70392 18011062/HSCBA-HCM 180002133/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DRAEGER VIỆT NAM Hệ thống thiết bị đo độ vàng da và vật tư, phụ kiện kèm theo (Jaundice Meter JM - 105)

Còn hiệu lực

70393 18009111/HSCBMB-HCM 180000257/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT QUANG PHÁT

Còn hiệu lực

70394 18011909/HSCBA-HN 180002072/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

70395 18011898/HSCBA-HN 180002073/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐẠI HỮU Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

70396 18011889/HSCBA-HN 180002074/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường sản khoa đa năng

Còn hiệu lực

70397 18011890/HSCBA-HN 180002075/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ AN THÀNH Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

70398 18011897/HSCBA-HN 180002076/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Cáng điện vận chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

70399 18011876/HSCBA-HN 180002080/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT ANH Họ xe đẩy thiết bị y tế

Còn hiệu lực

70400 18011816/HSCBMB-HN 180000301/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ LONG PHÁT

Còn hiệu lực