STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70401 18011019/HSCBA-HCM 180001984/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Dụng cụ phẫu thuật tai mũi họng

Còn hiệu lực

70402 18011020/HSCBA-HCM 180001985/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Dụng cụ phẫu thuật xương

Còn hiệu lực

70403 18011806/HSCBMB-HN 180000284/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT THANH CHÚC

Còn hiệu lực

70404 18011805/HSCBMB-HN 180000283/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MAX MARKETING

Còn hiệu lực

70405 18011021/HSCBA-HCM 180001986/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

70406 18011022/HSCBA-HCM 180001987/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Kẹp cầm máu và bóc tách trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

70407 18011023/HSCBA-HCM 180001988/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Kẹp mang kim

Còn hiệu lực

70408 18011024/HSCBA-HCM 180001989/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Kẹp mô, tổ chức trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

70409 18011025/HSCBA-HCM 180001990/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VICTOR DISTRIBUTION Kẹp săng, ống, băng gạc và tiếp liệu

Còn hiệu lực

70410 18011026/HSCBA-HCM 180001991/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y NHA KHOA MẠNH ĐỨC Dụng cụ nha khoa

Còn hiệu lực