STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70421 18011681/HSCBA-HN 180001899/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ QUỐC TẾ Giường y tế, Bàn mổ đa năng, Nôi sơ sinh

Còn hiệu lực

70422 18011683/HSCBA-HN 180001900/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MOPHA Giường y tế

Còn hiệu lực

70423 18011703/HSCBA-HN 180001902/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ AN BÌNH Bộ dụng cụ tiểu phẫu mắt, Bộ dụng cụ trung phẫu, Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng mắt

Còn hiệu lực

70424 18011705/HSCBA-HN 180001903/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

70425 18011706/HSCBA-HN 180001904/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

70426 18011707/HSCBA-HN 180001905/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ

Còn hiệu lực

70427 18011708/HSCBA-HN 180001906/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI ĐÈN MỔ TREO TRẦN

Còn hiệu lực

70428 18011679/HSCBA-HN 180001879/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG NĂM Mũi khoan dùng trong nha khoa (tái sử dụng)

Còn hiệu lực

70429 18011688/HSCBA-HN 180001880/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG BỘ KHÁM TAI MẮT

Còn hiệu lực

70430 18011690/HSCBA-HN 180001881/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUÂN VY HÀ NỘI BÀN KHÁM SẢN

Còn hiệu lực