STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70431 18009091/HSCBMB-HCM 180000245/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ HOA THỊNH

Còn hiệu lực

70432 18000521/HSCBMB-TH 180000007/PCBMB-TH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT ANH SM

Còn hiệu lực

70433 18001317/HSCBMB-HP 180000004/PCBMB-HP

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ NAM GIANG

Còn hiệu lực

70434 18011166/HSCBA-HN 180001967/PCBA-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ dụng cụ rửa mũi

Còn hiệu lực

70435 18011763/HSCBA-HN 180001976/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TVSUN Xe điều dưỡng tích hợp máy tính truy cập hệ thống thông tin bệnh viện

Còn hiệu lực

70436 18011773/HSCBA-HN 180001977/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Bàn đẻ cơ

Còn hiệu lực

70437 18011774/HSCBA-HN 180001978/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Bàn đẻ điện

Còn hiệu lực

70438 18011775/HSCBA-HN 180001979/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Cáng vận chuyển BN chụp C arm

Còn hiệu lực

70439 18011779/HSCBA-HN 180001980/PCBA-HN

VIỆN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Bộ nội soi tai mũi họng Nimec Endovision

Còn hiệu lực

70440 18011784/HSCBA-HN 180001981/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KANPEKI NHẬT BẢN Tủ đầu giường

Còn hiệu lực