STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70481 18009064/HSCBMB-HCM 180000216/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH CHỈ PHẪU THUẬT CPT

Còn hiệu lực

70482 18009061/HSCBMB-HCM 180000215/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

70483 18009060/HSCBMB-HCM 180000214/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ M.E.M

Còn hiệu lực

70484 18008858/HSCBMB-HCM 180000213/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG LONG

Còn hiệu lực

70485 18000003/HSCBSX-HD 180000002/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Nước muối sinh lí 0.9%

Còn hiệu lực

70486 18000039/HSCBA-NĐ 180000021/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Dung dịch sát khuẩn Povidone - iodine 10%

Còn hiệu lực

70487 18000038/HSCBA-NĐ 180000020/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Bông y tế thấm nước Nam Phát

Còn hiệu lực

70488 18000037/HSCBA-NĐ 180000019/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Nước Oxy già 3%

Còn hiệu lực

70489 18000036/HSCBA-NĐ 180000018/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Ethanol 70

Còn hiệu lực

70490 18000035/HSCBA-NĐ 180000017/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM & THIẾT BỊ Y TẾ NAM PHÁT Ethanol 90

Còn hiệu lực