STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70501 18010995/HSCBA-HCM 180002084/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HIỆP LỢI Giường cấp cứu

Còn hiệu lực

70502 18011122/HSCBA-HCM 180002085/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Van hỗ trợ đường thở; Van PEEP; Van đệm Diverter

Còn hiệu lực

70503 18011129/HSCBA-HCM 180002086/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG PHỤ KIỆN DÙNG CHO THIẾT BỊ THEO DÕI BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

70504 18011131/HSCBA-HCM 180002087/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DENTSPLY SIRONA VIỆT NAM Máy quét (scan) mẫu hàm

Còn hiệu lực

70505 18011136/HSCBA-HCM 180002089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT XE LĂN ĐIỆN

Còn hiệu lực

70506 18011138/HSCBA-HCM 180002090/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT GIƯỜNG BỆNH NHÂN

Còn hiệu lực

70507 18011139/HSCBA-HCM 180002091/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT Xe nâng và di chuyển bệnh nhân

Còn hiệu lực

70508 18011141/HSCBA-HCM 180002092/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRỌNG TÍN Bộ bơm bóng

Còn hiệu lực

70509 18011149/HSCBA-HCM 180002093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Đèn mổ và phụ kiện

Còn hiệu lực

70510 18011810/HSCBMB-HN 180000291/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHA NAM HÀ NỘI

Còn hiệu lực