STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70621 18010764/HSCBA-HN 180001101/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực

70622 18010795/HSCBA-HN 180001102/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Tay khoan dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

70623 18010815/HSCBA-HN 180001103/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Ghế máy nha khoa

Còn hiệu lực

70624 18010820/HSCBA-HN 180001104/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Máy nén khí dùng trong nha khoa

Còn hiệu lực

70625 18010821/HSCBA-HN 180001105/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG Máy nha khoa di động

Còn hiệu lực

70626 18006352/HSCBSX-HN 180000016/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HÀ THÀNH Dung dịch vệ sinh mũi dạng xịt NaCl 0,9%

Còn hiệu lực

70627 18010870/HSCBA-HN 180001093/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Hệ thống báo gọi y tá (10 kênh) và các phụ kiện

Còn hiệu lực

70628 18010871/HSCBA-HN 180001094/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Hệ thống báo gọi y tá (20 kênh) và các phụ kiện

Còn hiệu lực

70629 18010872/HSCBA-HN 180001095/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Hệ thống báo gọi y tá (30 kênh) và các phụ kiện

Còn hiệu lực

70630 18010873/HSCBA-HN 180001096/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HDN Hệ thống báo gọi y tá ( 40 kênh) và các phụ kiện

Còn hiệu lực