STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70641 18010115/HSCBA-HCM 180001147/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH Y TẾ ALFRESA CODUPHA VIỆT NAM Xe đẩy y tế (Wheel chair)

Còn hiệu lực

70642 18010121/HSCBA-HCM 180001149/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Kìm vuốt dây túi máu Manual tube stripper

Còn hiệu lực

70643 18011665/HSCBMB-HN 180000160/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHM QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

70644 18011663/HSCBMB-HN 180000159/PCBMB-HN

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT THÀNH HƯNG

Còn hiệu lực

70645 18011661/HSCBMB-HN 180000158/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NASACO

Còn hiệu lực

70646 18008972/HSCBMB-HCM 180000130/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VIỆT KHOA

Còn hiệu lực

70647 18008968/HSCBMB-HCM 180000129/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH AMERICAN STANDARD MEDICAL

Còn hiệu lực

70648 18010859/HSCBA-HN 180001075/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÂN PHỐI CAMELLIA Đèn mổ treo trần hai nhánh

Còn hiệu lực

70649 18010816/HSCBA-HN 180001073/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP GOLANIL JUNIOR

Còn hiệu lực

70650 18010817/HSCBA-HN 180001074/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DELAP GOLANIL SPRAY ORALE

Còn hiệu lực