STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70711 18010282/HSCBA-HN 180001076/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP Máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

70712 18010828/HSCBA-HN 180001085/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh trẻ em kèm đệm, cọc truyền, ắc quy dự phòng và thiết bị điều khiển

Còn hiệu lực

70713 18010829/HSCBA-HN 180001086/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân loại quay tay kèm đệm và cọc truyền dịch

Còn hiệu lực

70714 18010830/HSCBA-HN 180001087/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường bệnh nhân điều khiển điện kèm đệm, cọc truyền, ắc quy dự phòng và thiết bị điều khiển

Còn hiệu lực

70715 18010834/HSCBA-HN 180001088/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Xe đẩy cáng cứu thương kèm phụ kiện

Còn hiệu lực

70716 18010835/HSCBA-HN 180001089/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

70717 18010840/HSCBA-HN 180001090/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ CÔNG NGHỆ CAO VIỆT ĐỨC Máy bơm và các dụng cụ y tế

Còn hiệu lực

70718 18010844/HSCBA-HN 180001091/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMIGROUP Họ hệ thống máy phân tích sinh hoá BTseri

Còn hiệu lực

70719 18010863/HSCBA-HN 180001092/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HOA XƯƠNG THIẾT BỊ ĐO CHIỀU CAO VÀ CÂN NẶNG

Còn hiệu lực

70720 18010120/HSCBA-HCM 180001150/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT - DỊCH VỤ LONG HIỀN Bàn ăn trên giường

Còn hiệu lực