STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70741 18009132/HSCBA-HCM 180000193/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nạo phẫu thuật

Còn hiệu lực

70742 18009133/HSCBA-HCM 180000194/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ nệm phẫu thuật

Còn hiệu lực

70743 18009130/HSCBA-HCM 180000195/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dao và phụ kiện dao phẫu thuật

Còn hiệu lực

70744 18009129/HSCBA-HCM 180000196/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ dụng cụ thăm khám phẫu thuật

Còn hiệu lực

70745 18009128/HSCBA-HCM 180000197/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ khoan phẫu thuật

Còn hiệu lực

70746 18009127/HSCBA-HCM 180000198/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ bẩy phẫu thuật

Còn hiệu lực

70747 18009050/HSCBA-HCM 180000199/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MH SÀI GÒN BO DUNG CU Y TE

Còn hiệu lực

70748 18009074/HSCBA-HCM 180000200/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Băng thun y tế

Còn hiệu lực

70749 18009073/HSCBA-HCM 180000201/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Đai khóa xương (Đai xương đòn)

Còn hiệu lực

70750 18009071/HSCBA-HCM 180000202/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ Y KHOA - TRANG PHỤC LÓT QUANG MẬU Dây Garô (Dây thắt mạch)

Còn hiệu lực