STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70771 18011512/HSCBMB-HN 180000018/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH BLUEWAVE

Còn hiệu lực

70772 18009793/HSCBA-HN 180000181/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Xe cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

70773 18011508/HSCBMB-HN 180000019/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT

Còn hiệu lực

70774 18006334/HSCBSX-HN 180000002/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐẠT Giường hồi sức cho trẻ sơ sinh

Còn hiệu lực

70775 18011515/HSCBMB-HN 180000021/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM

Còn hiệu lực

70776 18011516/HSCBMB-HN 180000022/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT HỒNG ANH

Còn hiệu lực

70777 18011522/HSCBMB-HN 180000023/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y-NHA KHOA MINH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

70778 18011524/HSCBMB-HN 180000024/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG HỒNG HẠNH

Còn hiệu lực

70779 18011518/HSCBMB-HN 180000025/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐỨC ANH

Còn hiệu lực

70780 18011509/HSCBMB-HN 180000026/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ 3S

Còn hiệu lực