STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70851 18009086/HSCBA-HCM 180000188/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kiềm phẫu thuật

Còn hiệu lực

70852 18009089/HSCBA-HCM 180000189/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HẢI NGUYÊN Họ kim bơm tiêm phẫu thuật

Còn hiệu lực

70853 18000717/HSCBSX-BD 180000001/PCBSX-BD

CÔNG TY TNHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM Thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh

Còn hiệu lực

70854 18009038/HSCBA-HCM 180000139/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dụng cụ banh y tế

Còn hiệu lực

70855 18009021/HSCBA-HCM 180000140/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Cáp quang và que sáng

Còn hiệu lực

70856 18009037/HSCBA-HCM 180000141/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ thìa nạo y tế

Còn hiệu lực

70857 18009035/HSCBA-HCM 180000142/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Bộ dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật Tai-Mũi-Họng

Còn hiệu lực

70858 18009024/HSCBA-HCM 180000143/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Nòng trong cho phẫu thuật nội soi

Còn hiệu lực

70859 18009028/HSCBA-HCM 180000144/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Dao mổ

Còn hiệu lực

70860 18009036/HSCBA-HCM 180000145/PCBA-HCM

VPĐD KARL STORZ SE & CO. KG TẠI TP.HCM Màn hình và giá đỡ màn hình

Còn hiệu lực