STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70881 18009745/HSCBA-HN 180000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR CHỈ NHA KHOA (DENTAL FLOSS)

Còn hiệu lực

70882 17011454/HSCBMB-HN 180000012/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DHK

Còn hiệu lực

70883 17009685/HSCBA-HN 180000125/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đèn cực tím

Còn hiệu lực

70884 17009683/HSCBA-HN 180000126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kìm kẹp mảnh ghép, tổ chức

Còn hiệu lực

70885 17009688/HSCBA-HN 180000127/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực

70886 17009686/HSCBA-HN 180000128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ đóng mảnh ghép

Còn hiệu lực

70887 17009690/HSCBA-HN 180000129/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kim tưới, rửa vết thương

Còn hiệu lực

70888 18003231/HSCBSX-HCM 180000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH FAMITH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

70889 17007262/HSCBA-HCM 180000089/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN NAM Máy đo độ lắng máu ESR

Còn hiệu lực

70890 18008983/HSCBA-HCM 180000093/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Hệ thống khoan cưa xương đa năng và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực