STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70891 18009122/HSCBA-HCM 180000214/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Dây nối bơm tiêm (DISPOEX)

Còn hiệu lực

70892 18009096/HSCBA-HCM 180000215/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Y TẾ MIỀN ĐÔNG Dụng cụ định vị bệnh nhân

Còn hiệu lực

70893 17008243/HSCBA-HCM 180000216/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm nhóm máu

Còn hiệu lực

70894 18009126/HSCBA-HCM 180000217/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp dạng thủy ngân

Còn hiệu lực

70895 18009124/HSCBA-HCM 180000218/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Ống nghe y tế

Còn hiệu lực

70896 18009125/HSCBA-HCM 180000219/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CLOVER CỘNG Máy đo huyết áp cơ

Còn hiệu lực

70897 18009101/HSCBA-HCM 180000220/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÁ HOA TOÀN CẦU Giấy in nhiệt y tế

Còn hiệu lực

70898 18009136/HSCBA-HCM 180000221/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y TẾ M.D.T Cuộn túi ép Dẹp/ phồng tiệt trùng các loại

Còn hiệu lực

70899 18009137/HSCBA-HCM 180000223/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU GIA VIỆT Theo Danh Mục Đính Kèm

Còn hiệu lực

70900 18009139/HSCBA-HCM 180000224/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHÚ SỸ Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực