STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70941 17008898/HSCBA-HCM 170003001/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Ống nối máy thở (Ống nẫng)

Còn hiệu lực

70942 17008842/HSCBA-HCM 170003002/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Gel bôi trơn (Gel KLY)

Còn hiệu lực

70943 17008843/HSCBA-HCM 170003003/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Dung dịch nước rửa phim

Còn hiệu lực

70944 17008897/HSCBA-HCM 170003004/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Kim khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

70945 17008735/HSCBA-HCM 170003005/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Ống nghiệm

Còn hiệu lực

70946 17008902/HSCBA-HCM 170003006/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TOYU VIỆT NAM Dung dịch bảo quản tế bào Novaprep

Còn hiệu lực

70947 17008901/HSCBA-HCM 170003007/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử dùng cho máy xét nghiệm đường huyết

Còn hiệu lực

70948 17000006/HSCBMB-VP 180000002/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ĐỨC NGUYÊN KHANG

Còn hiệu lực

70949 17000005/HSCBMB-VP 180000001/PCBMB-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÂM

Còn hiệu lực

70950 17009647/HSCBA-HN 170002939/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM QUỐC ANH Cồn sát trùng dụng cụ 70 độ

Còn hiệu lực