STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70961 18009744/HSCBA-HN 180000136/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BƠM CHO ĂN SỬ DỤNG MỘT LẦN ( DISPOSABLE FEEDING SYRINGE)

Còn hiệu lực

70962 18009737/HSCBA-HN 180000138/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR KHẨU TRANG Y TẾ THAN HOẠT TÍNH TANA (TANA ACTIVE CARBON MEDICAL FACE MASK)

Còn hiệu lực

70963 18009745/HSCBA-HN 180000139/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR CHỈ NHA KHOA (DENTAL FLOSS)

Còn hiệu lực

70964 17011454/HSCBMB-HN 180000012/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO DHK

Còn hiệu lực

70965 17009685/HSCBA-HN 180000125/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đèn cực tím

Còn hiệu lực

70966 17009683/HSCBA-HN 180000126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kìm kẹp mảnh ghép, tổ chức

Còn hiệu lực

70967 17009688/HSCBA-HN 180000127/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Ống thông thăm dò

Còn hiệu lực

70968 17009686/HSCBA-HN 180000128/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ đóng mảnh ghép

Còn hiệu lực

70969 17009690/HSCBA-HN 180000129/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Kim tưới, rửa vết thương

Còn hiệu lực

70970 18003231/HSCBSX-HCM 180000002/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH FAMITH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực