STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
70971 17009717/HSCBA-HN 180000119/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR QUE ĐÈ LƯỠI GỖ TANA (TANA WOODEN TONGUE DEPRESSOR)

Còn hiệu lực

70972 17009716/HSCBA-HN 180000120/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR BĂNG DÍNH CÁ NHÂN Y TẾ UGOTANA (UGOTANA MEDICAL ADHESIVE BANDAGE)

Còn hiệu lực

70973 17008841/HSCBMB-HCM 180000014/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GOLDENLIFE

Còn hiệu lực

70974 18008846/HSCBMB-HCM 180000013/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN EROMED

Còn hiệu lực

70975 17001330/HSCBMB-ĐNa 180000001/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ARTCARE

Còn hiệu lực

70976 18009748/HSCBA-HN 180000084/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Khung kéo liên tục

Còn hiệu lực

70977 18009743/HSCBA-HN 180000085/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HAMEMY Hóa chất chẩn đoán, dung dịch rửa (IVD) dùng cho máy phân tích điện giải, khí máu

Còn hiệu lực

70978 18011503/HSCBMB-HN 180000010/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HÀ NỘI

Còn hiệu lực

70979 18009736/HSCBA-HN 180000088/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HƯƠNG SƠN Dụng cụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, được làm từ thép không gỉ, tái sử dụng nhiều lần.

Còn hiệu lực

70980 18009766/HSCBA-HN 180000090/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ QUANG MINH Washing solution for tubes

Còn hiệu lực