STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
701 000.00.19.H26-240610-0015 240001391/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy tập thụ động khuỷu tay

Còn hiệu lực

702 000.00.19.H26-240610-0012 240001390/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy tập thụ động khớp vai

Còn hiệu lực

703 000.00.19.H26-240607-0006 240001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VMP THỔI XOANG BT MALI

Còn hiệu lực

704 000.00.19.H26-240605-0006 240001389/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM V&S VIỆT NAM Nhỏ mắt

Còn hiệu lực

705 000.00.19.H26-240605-0005 240001388/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM V&S VIỆT NAM Nhỏ mắt

Còn hiệu lực

706 000.00.19.H26-240603-0011 240001387/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM V&S VIỆT NAM Bột nhuận tràng

Còn hiệu lực

707 000.00.19.H26-240603-0004 240001386/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM V&S VIỆT NAM Bột nhuận tràng

Còn hiệu lực

708 000.00.19.H26-240606-0010 240001129/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN TÂN DƯỢC PHÁT XỊT RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

709 000.00.19.H26-240610-0009 240001128/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Sản phẩm

Còn hiệu lực

710 000.00.19.H26-240610-0008 240001127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ALTACO Sản phẩm

Còn hiệu lực