STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
701 19010638/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301625ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Human papillomavirus (HPV)

Còn hiệu lực

702 000.00.04.G18-200916-0001 2301624ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ADN Mycobacterium tuberculosis -MTB và non-tuberculosis Mycobacteria - NTM

Còn hiệu lực

703 19010759/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301623ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN Norovirus GI, Norovirus GII, Rotavirus A, Astrovirus và Sapovirus (SV; Genogroups G1, 2, 4, 5) và ADN Adenovirus F (Serotype 40/41)

Còn hiệu lực

704 000.00.04.G18-200820-0007 2301622ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-COV-2 và các biến thể của gen S (HV69/70del, Y144del, E484K, N501Y, P681H)

Còn hiệu lực

705 000.00.04.G18-200916-0002 2301621ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN SARS-CoV-2, Influenza A virus, Influenza B virus, và Human respiratory syncytial virus (RSV)

Còn hiệu lực

706 19010651/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301620ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm định tính ARN virus cúm A, cúm B, RSV A, RSV B và chủng cúm A - H1,- H3, và - H1pdm09

Còn hiệu lực

707 000.00.04.G18-220429-0013 2301619ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên dengue NS1

Còn hiệu lực

708 000.00.04.G18-220504-0003 2301618ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SÁU NGÔI SAO VIỆT NAM Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt vi rút viêm gan B

Còn hiệu lực

709 000.00.04.G18-201214-0003 2301617ĐKLH/BYT-HTTB

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN BECTON DICKINSON ASIA LIMITED TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Máy định danh vi khuẩn CT/GC và virus HPV

Còn hiệu lực

710 000.00.04.G18-201231-0019 2301616ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Máy Real-Time PCR

Còn hiệu lực