STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71081 17011489/HSCBMB-HN 180000001/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC BM VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71082 17009672/HSCBA-HN 180000006/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ AN PHÚ ỐNG NGHIỆM EDTA

Còn hiệu lực

71083 17009579/HSCBA-HN 180000008/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ khâu, luồn chỉ

Còn hiệu lực

71084 17009578/HSCBA-HN 180000009/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ nạo VA

Còn hiệu lực

71085 17009577/HSCBA-HN 180000010/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ khoan xương

Còn hiệu lực

71086 17009609/HSCBA-HN 180000011/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ tách màng cứng

Còn hiệu lực

71087 17009621/HSCBA-HN 180000012/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ móc tổ chức

Còn hiệu lực

71088 17009623/HSCBA-HN 180000013/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Dụng cụ bẩy lóc tổ chức

Còn hiệu lực

71089 17009624/HSCBA-HN 180000014/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI Dụng cụ vi phẫu thanh quản

Còn hiệu lực

71090 17009625/HSCBA-HN 180000015/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRÀNG THI (Họ) Kẹp nối mạch

Còn hiệu lực