STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71091 18005847/HSCBPL-BYT 180000028/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HALI

Còn hiệu lực

71092 18005841/HSCBPL-BYT 180000027/PCBPL-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP Y KHOA VTC

Còn hiệu lực

71093 18005837/HSCBPL-BYT 180000026/PCBPL-BYT

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TQC

Còn hiệu lực

71094 18005836/HSCBPL-BYT 180000025/PCBPL-BYT

CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

Còn hiệu lực

71095 17005784/HSCBPL-BYT 180000024/PCBPL-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TNT

Còn hiệu lực

71096 18011769/HSCBMB-HN 180000279/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BLUE OCEAN

Còn hiệu lực

71097 18010997/HSCBA-HCM 180001936/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA BĂNG CUỘN CO GIÃN NON WOVEN FIXING TAPE ROLL

Còn hiệu lực

71098 18010999/HSCBA-HCM 180001937/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH Băng keo cá nhân

Còn hiệu lực

71099 18011000/HSCBA-HCM 180001938/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA BĂNG KEO GIẤY NON WOVEN SURGICAL TAPE

Còn hiệu lực

71100 18011002/HSCBA-HCM 180001939/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CODUPHA BĂNG KEO LỤA SILK SURICAL TAPE

Còn hiệu lực