STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71101 18008954/HSCBA-HCM 180000074/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHA Đèn phẫu thuật

Còn hiệu lực

71102 18008958/HSCBA-HCM 180000075/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH FUJIFILM VIỆT NAM Bộ xử lý hình ảnh nội soi

Còn hiệu lực

71103 18008961/HSCBA-HCM 180000076/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Que thử Peracetic Acid DiaQuant®

Còn hiệu lực

71104 18008974/HSCBA-HCM 180000079/PCBA-HCM

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NIPON CORPORATION TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Bàn khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

71105 18008969/HSCBA-HCM 180000080/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Lưới nhựa cố định đầu chữ U (loại ngắn)

Còn hiệu lực

71106 18008973/HSCBA-HCM 180000081/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Túi hơi cố định chân không (Klarity)

Còn hiệu lực

71107 18008976/HSCBA-HCM 180000083/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Tấm cố định bụng chậu (Klarity)

Còn hiệu lực

71108 17000014/HSCBA-HNa 170000014/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Đèn đọc phim X - quang

Còn hiệu lực

71109 17000015/HSCBA-HNa 170000015/PCBA-HNa

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG NGUYỄN Xe đẩy cấp phát thuốc

Còn hiệu lực

71110 17000201/HSCBMB-QNa 180000001/PCBMB-QNa

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT CENTRAL VIETNAM

Còn hiệu lực