STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71111 18008956/HSCBMB-HCM 180000115/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MTV NGÔI SAO Y TẾ

Còn hiệu lực

71112 18008955/HSCBMB-HCM 180000114/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y KHOA HEARLIFE

Còn hiệu lực

71113 18008954/HSCBMB-HCM 180000113/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CD&W

Còn hiệu lực

71114 18008953/HSCBMB-HCM 180000112/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH SUNMED VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71115 18000002/HSCBMB-BK 180000002/PCBMB-BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HỒNG HÀ

Còn hiệu lực

71116 18011645/HSCBMB-HN 180000138/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DO HA

Còn hiệu lực

71117 18006346/HSCBSX-HN 180000011/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ H VÀ X GO Lubricant - Gel bôi trơn âm đạo

Còn hiệu lực

71118 18011641/HSCBMB-HN 180000139/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Còn hiệu lực

71119 18010660/HSCBA-HN 180000897/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bộ dụng cụ phẫu thuật y tế

Còn hiệu lực

71120 18009819/HSCBA-HN 180000894/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Màn hình 3D full HD 32 inches

Còn hiệu lực