STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71141 18010949/HSCBA-HCM 180001920/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Nẹp cổ tay

Còn hiệu lực

71142 18010951/HSCBA-HCM 180001921/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM Y-MED Áo cột sống

Còn hiệu lực

71143 18010955/HSCBA-HCM 180001922/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ BÁCH NGHỆ BANH, DÙI, ĐỤC NẠO, DẦU VÀ THƯỚC ĐO CÁC LOẠI

Còn hiệu lực

71144 18010963/HSCBA-HCM 180001923/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG CHẤT LẤY DẤU RĂNG

Còn hiệu lực

71145 18010967/HSCBA-HCM 180001925/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN THÀNH THIEN THANH MEDICAL MASKS

Còn hiệu lực

71146 18010968/HSCBA-HCM 180001926/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM B.H.C Túi chứa phân

Còn hiệu lực

71147 18011608/HSCBA-HN 180001822/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Bộ tập vận động đa năng

Còn hiệu lực

71148 18011609/HSCBA-HN 180001823/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Dụng cụ tập xoay cổ chân

Còn hiệu lực

71149 18011610/HSCBA-HN 180001824/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Khung tập đi

Còn hiệu lực

71150 18011611/HSCBA-HN 180001825/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Đèn điều trị hồng ngoại

Còn hiệu lực