STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71271 18010480/HSCBA-HN 180000789/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Bàn khám

Còn hiệu lực

71272 18010481/HSCBA-HN 180000790/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Đệm hơi chống loét hiệu narita (bao gồm 1 đệm và 1 bơm)

Còn hiệu lực

71273 18010482/HSCBA-HN 180000791/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Nạng nách dành cho người khuyết tật

Còn hiệu lực

71274 18011620/HSCBMB-HN 180000121/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDILINK VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71275 18011621/HSCBMB-HN 180000122/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MEDCONS

Còn hiệu lực

71276 18010488/HSCBA-HN 180000793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

71277 18010489/HSCBA-HN 180000794/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT VẠN XUÂN Hóa chất rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch và sinh hóa

Còn hiệu lực

71278 18010492/HSCBA-HN 180000796/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Giường tập vật lý trị liệu ( Giường xoa bóp, bấm huyệt)

Còn hiệu lực

71279 18010504/HSCBA-HN 180000797/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT AN SINH Cuvette dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

71280 18010522/HSCBA-HN 180000798/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á Nhiệt kế thủy ngân

Còn hiệu lực