STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71281 18010527/HSCBA-HN 180000799/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN MEDITRONIC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

71282 18000001/HSCBA-QN 180000001/PCBA-QN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PMS Bình thông rửa mũi SMARBO

Còn hiệu lực

71283 18009511/HSCBA-HCM 180000889/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Hệ thống Implant cho phẫu thuật cắm vào xương hàm mất răng toàn hàm hoặc bán hàm

Còn hiệu lực

71284 18003250/HSCBSX-HCM 180000021/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH Dây hút dịch phẫu thuật

Còn hiệu lực

71285 18009858/HSCBA-HCM 180000891/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y NHA KHOA VIỆT ĐĂNG BỘ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CHÂN RĂNG NHÂN TẠO

Còn hiệu lực

71286 18009871/HSCBA-HCM 180000893/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TVT Đầu Nối Chữ Y

Còn hiệu lực

71287 18009874/HSCBA-HCM 180000894/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ LIFELABS Cụm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Chất thử chẩn đoán

Còn hiệu lực

71288 18008932/HSCBMB-HCM 180000096/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KIM MINH

Còn hiệu lực

71289 18008931/HSCBMB-HCM 180000095/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH

Còn hiệu lực

71290 18011622/HSCBMB-HN 180000118/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÚC AN

Còn hiệu lực