STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71311 18010459/HSCBA-HN 180000774/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH (Họ) Dụng cụ thay khớp gối

Còn hiệu lực

71312 18010511/HSCBA-HN 180000752/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn soi khám bóng đồng tử và phụ kiện

Còn hiệu lực

71313 18010510/HSCBA-HN 180000751/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Huyết áp kế

Còn hiệu lực

71314 18010512/HSCBA-HN 180000753/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn soi khám mũi và phụ kiện

Còn hiệu lực

71315 18010509/HSCBA-HN 180000750/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Ống nghe tim phổi (Thính chuẩn)

Còn hiệu lực

71316 18011611/HSCBMB-HN 180000114/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ACCUTECH VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71317 18010433/HSCBA-HN 180000766/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH QA-LAB VIỆT NAM Hóa chất rửa máy xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

71318 18010427/HSCBA-HN 180000765/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒNG HƯNG Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

71319 18010404/HSCBA-HN 180000764/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Tay kẹp clip

Còn hiệu lực

71320 18010394/HSCBA-HN 180000763/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ OLYMPUS VIỆT NAM Bàn đạp cho dao mổ điện

Còn hiệu lực