STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71321 18010334/HSCBA-HN 180000762/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Xe đẩy dùng cho hệ thống phẫu thuật nội soi Einstein Vision 2.0

Còn hiệu lực

71322 18010513/HSCBA-HN 180000754/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn soi khám mắt và phụ kiện

Còn hiệu lực

71323 18010514/HSCBA-HN 180000755/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn soi khám tai và phụ kiện

Còn hiệu lực

71324 18010506/HSCBA-HN 180000756/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn thăm khám và làm tiểu phẫu với phụ kiện đồng bộ

Còn hiệu lực

71325 18010507/HSCBA-HN 180000757/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Đèn treo trán trong thăm khám, phẫu thuật, tiểu phẫu và phụ kiện

Còn hiệu lực

71326 18010508/HSCBA-HN 180000758/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bộ đặt nội khí quản

Còn hiệu lực

71327 18010491/HSCBA-HN 180000759/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH VIỆT PHAN Máy nội soi tai mũi họng

Còn hiệu lực

71328 18010477/HSCBA-HN 180000748/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Họ dụng cụ phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo

Còn hiệu lực

71329 18010440/HSCBA-HN 180000742/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Giường bệnh nhân đa năng điều khiển bằng điện

Còn hiệu lực

71330 18010441/HSCBA-HN 180000743/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRẦN GIA Đệm điện

Còn hiệu lực