STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71331 18009771/HSCBA-HCM 180000823/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

71332 18009774/HSCBA-HCM 180000824/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Xe đẩy dùng trong y tế

Còn hiệu lực

71333 18003249/HSCBSX-HCM 180000018/PCBSX-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HỒNG THIỆN MỸ Vật tư tiêu hao (Ống Nghiệm, Tube huyết thanh, Lọ nhựa đựng mẫu, Hộp lồng nuôi cấy vi sinh... ) dùng trong xét nghiệm và chẩn đoán.

Còn hiệu lực

71334 18009779/HSCBA-HCM 180000825/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y KHOA ĐỖ THÂN Nắp đậy kênh sinh thiết dây soi

Còn hiệu lực

71335 18009781/HSCBA-HCM 180000826/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy cắt vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

71336 18009782/HSCBA-HCM 180000827/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy nung vật liệu trám bít ống tủy

Còn hiệu lực

71337 18009793/HSCBA-HCM 180000828/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI Tủ an toàn sinh học cấp 2, type A2

Còn hiệu lực

71338 18009794/HSCBA-HCM 180000829/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI Tủ cấy vi sinh

Còn hiệu lực

71339 18009795/HSCBA-HCM 180000830/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯỢNG HẢI Tủ hút khí độc

Còn hiệu lực

71340 18009768/HSCBA-HCM 180000833/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỈNH VIỆT Túi hấp tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực