STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71381 18010559/HSCBA-HN 180000840/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ BMN Máy phân tích sinh hóa tự động CYANExpert 130

Còn hiệu lực

71382 18011617/HSCBMB-HN 180000127/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH YAKIN JAPAN

Còn hiệu lực

71383 18011627/HSCBMB-HN 180000128/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHD

Còn hiệu lực

71384 18006340/HSCBSX-HN 180000008/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANKA PHARMA VIỆT NAM Natri Clorid 0,9%

Còn hiệu lực

71385 18010529/HSCBA-HN 180000841/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Giường bệnh nhân 4 tay quay

Còn hiệu lực

71386 18010531/HSCBA-HN 180000842/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Cáng đẩy cấp cứu

Còn hiệu lực

71387 18010532/HSCBA-HN 180000843/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Xe đẩy thuốc tiêm, phát thuốc

Còn hiệu lực

71388 18010533/HSCBA-HN 180000844/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Tủ lưu trữ hồ sơ bệnh nhân

Còn hiệu lực

71389 18010566/HSCBA-HN 180000845/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TDM Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế

Còn hiệu lực

71390 18006342/HSCBSX-HN 180000009/PCBSX-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM HỒNG PHÁT Nước súc miệng/dung dịch vệ sinh răng, miệng, họng

Còn hiệu lực