STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71591 18010818/HSCBA-HCM 180001779/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDENT Máy trám răng

Còn hiệu lực

71592 18010766/HSCBA-HCM 180001781/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Dụng cụ đinh nội tủy GAMMA (PFNA) II

Còn hiệu lực

71593 18010767/HSCBA-HCM 180001782/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini 1.5

Còn hiệu lực

71594 18010768/HSCBA-HCM 180001783/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini 2.0

Còn hiệu lực

71595 18010769/HSCBA-HCM 180001784/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini 2.4

Còn hiệu lực

71596 18010770/HSCBA-HCM 180001785/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ vít khóa 2.7 - Bộ dụng cụ nẹp khóa đầu cùng xương đòn

Còn hiệu lực

71597 18010771/HSCBA-HCM 180001786/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp DHS/DCS

Còn hiệu lực

71598 18010772/HSCBA-HCM 180001787/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa đầu dưới xương quay mặt lòng

Còn hiệu lực

71599 18010773/HSCBA-HCM 180001788/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ nẹp khóa mini FAST

Còn hiệu lực

71600 18010774/HSCBA-HCM 180001789/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH AE MEDICAL Bộ dụng cụ xương đùi LISS

Còn hiệu lực