STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71631 18010760/HSCBA-HCM 180001760/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM NHA hệ thống kềm dùng trong chỉnh nha

Còn hiệu lực

71632 18010761/HSCBA-HCM 180001761/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN PHA GIƯỜNG ĐIỆN ĐA NĂNG CHO BỆNH NHÂN HỒI SỨC CẤP CỨU

Còn hiệu lực

71633 18010762/HSCBA-HCM 180001762/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SỨC KHỎE AN PHÁT ĐĨA PETRI

Còn hiệu lực

71634 18010764/HSCBA-HCM 180001763/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM Máy ủ DR. Mini Oven

Còn hiệu lực

71635 18010765/HSCBA-HCM 180001764/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ HYPER DYNAMIC VIỆT NAM Máy đọc DR. AiM Reader

Còn hiệu lực

71636 18010776/HSCBA-HCM 180001765/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO CHỈ NHA KHOA PHARMACITY

Còn hiệu lực

71637 18010779/HSCBA-HCM 180001766/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLDCO NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ PHARMACITY

Còn hiệu lực

71638 18010781/HSCBA-HCM 180001768/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐEN TA Túi cho ăn

Còn hiệu lực

71639 18010783/HSCBA-HCM 180001769/PCBA-HCM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÌNH PHONG Ống đo đựng máu

Còn hiệu lực

71640 18010791/HSCBA-HCM 180001770/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy Real Time PCR tự động

Còn hiệu lực