STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71641 18010910/HSCBA-HCM 180001879/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y SINH Đai nẹp mắt cá chân

Còn hiệu lực

71642 18010914/HSCBA-HCM 180001880/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HOÀN MỸ Van điện từ cho bộ phân phối khí

Còn hiệu lực

71643 18009076/HSCBMB-HCM 180000224/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TIẾN AN

Còn hiệu lực

71644 18009066/HSCBMB-HCM 180000223/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71645 18009063/HSCBMB-HCM 180000222/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH AN

Còn hiệu lực

71646 18011607/HSCBA-HN 180001793/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH BÁCH KỲ PHƯƠNG Máy tập Phục hồi chức năng

Còn hiệu lực

71647 18000220/HSCBA-ĐL 180000006/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÚI CHỨA DỤNG CỤ Y TẾ TIỆT TRÙNG

Còn hiệu lực

71648 18000221/HSCBA-ĐL 180000008/PCBA-ĐL

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÚI TYVEK

Còn hiệu lực

71649 18009069/HSCBMB-HCM 180000221/PCBMB-HCM

CONG TY TNHH THUONG MAI DICH VU HONG CAT

Còn hiệu lực

71650 18000010/HSCBA-HD 180000007/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỤNG CỤ Y TẾ TOMIHU VIỆT NAM Gạc tiệt trùng

Còn hiệu lực