STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71661 18011446/HSCBA-HN 180001691/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ CAO TM Đèn mổ treo trần 1 nhánh

Còn hiệu lực

71662 18011472/HSCBA-HN 180001692/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & THIẾT BỊ THIÊN PHÚC Tấm cảm biến bản phẳng tạo ảnh X-quang kỹ thuật số dùng trong y tế

Còn hiệu lực

71663 18011457/HSCBA-HN 180001694/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Đèn mổ di động

Còn hiệu lực

71664 18011478/HSCBA-HN 180001695/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Đèn mổ treo trần 2 nhánh ≥ 160.000+160.000lux

Còn hiệu lực

71665 18011476/HSCBA-HN 180001696/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ BẮC HÀ Bàn mổ đa năng điện thủy lực

Còn hiệu lực

71666 18011465/HSCBA-HN 180001697/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Giường nhi

Còn hiệu lực

71667 18011466/HSCBA-HN 180001698/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Ghế khám đa năng

Còn hiệu lực

71668 18011467/HSCBA-HN 180001699/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ANH Ghế lấy máu, mẫu xét nghiệm

Còn hiệu lực

71669 18011474/HSCBA-HN 180001700/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AMC VIỆT NAM Túi hậu môn nhân tạo các loại

Còn hiệu lực

71670 18011519/HSCBA-HN 180001701/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETLAND Hóa chất chẩn đoán dùng cho máy xét nghiệm

Còn hiệu lực