STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71671 17001321/HSCBMB-ĐNa 180000014/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PTC

Còn hiệu lực

71672 18001355/HSCBMB-ĐNa 180000015/PCBMB-ĐNa

CÔNG TY TNHH A.B.O VIỆT NAM

Còn hiệu lực

71673 18001619/HSCBSX-ĐN 180000006/PCBSX-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN GĂNG TAY NAM VIỆT GĂNG TAY KHÁM BỆNH KHÔNG BỘT (LOẠI CAO SU TỔNG HỢP) POWDER FREE NITRILE EXAMINATION GLOVES

Còn hiệu lực

71674 18010692/HSCBA-HCM 180001726/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ TUBE LẤY MÁU

Còn hiệu lực

71675 18010695/HSCBA-HCM 180001727/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ DỤNG CỤ CẤY MẪU

Còn hiệu lực

71676 18010697/HSCBA-HCM 180001728/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ DỤNG CỤ HÚT MẪU VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

71677 18010698/HSCBA-HCM 180001729/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ DỤNG CỤ NHỰA VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

71678 18010699/HSCBA-HCM 180001730/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ HỘP PETRI VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

71679 18010700/HSCBA-HCM 180001731/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ TĂM BÔNG VÔ TRÙNG LẤY MẪU

Còn hiệu lực

71680 18010701/HSCBA-HCM 180001732/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NAM KHOA HỌ LỌ LẤY MẪU

Còn hiệu lực