STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
71681 18011558/HSCBA-HN 180001729/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ vén mô não

Còn hiệu lực

71682 18011555/HSCBA-HN 180001730/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ móc dây thần kinh

Còn hiệu lực

71683 18011556/HSCBA-HN 180001731/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ nạo thai

Còn hiệu lực

71684 18011557/HSCBA-HN 180001732/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ phẫu thuật sỏi

Còn hiệu lực

71685 18011559/HSCBA-HN 180001733/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Dụng cụ vén rễ thần kinh

Còn hiệu lực

71686 18011560/HSCBA-HN 180001734/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Gu gặm xương

Còn hiệu lực

71687 18011561/HSCBA-HN 180001735/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo phẫu thuật

Còn hiệu lực

71688 18011562/HSCBA-HN 180001736/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo vi phẫu

Còn hiệu lực

71689 18011563/HSCBA-HN 180001737/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kéo vi phẫu (dùng trong phẫu thuật tai)

Còn hiệu lực

71690 18011564/HSCBA-HN 180001738/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT Kẹp bông băng

Còn hiệu lực