STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
711 000.00.04.G18-230111-0009 230000036/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Cụm IVD Cytokine: IL-1β, IL2R, IL-6, IL-8

Còn hiệu lực

712 000.00.19.H29-230109-0009 230000052/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PARAMOUNT BED VIỆT NAM Bàn mổ đa năng và phụ kiện

Còn hiệu lực

713 000.00.19.H29-230107-0004 230000095/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Máy phân tích sinh hóa tự động

Còn hiệu lực

714 000.00.19.H29-230108-0005 230000094/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT KIM THÁP Hệ thống xét nghiệm vi khuẩn Helicobacter Pylori và bộ vật tư đi kèm

Còn hiệu lực

715 000.00.19.H29-221220-0074 230000051/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM IVD là ống chuẩn bị mẫu

Còn hiệu lực

716 000.00.19.H29-221220-0013 230000093/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính p120

Còn hiệu lực

717 000.00.19.H29-221220-0012 230000092/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính E-cadherin

Còn hiệu lực

718 000.00.19.H29-221220-0011 230000091/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính tyrosinase

Còn hiệu lực

719 000.00.19.H29-221220-0010 230000090/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính CD4

Còn hiệu lực

720 000.00.19.H29-221220-0014 230000089/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein premelanosome (PMEL), melan A, và tyrosinase

Còn hiệu lực