STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
711 000.00.04.G18-220428-0021 2301553ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MINH LONG Máy cắt đốt tần số radio

Còn hiệu lực

712 19010601/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301552ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy gây mê kèm thở

Còn hiệu lực

713 19010245/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301551ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH AN Máy theo dõi bệnh nhân

Còn hiệu lực

714 17001627/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301550ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Miếng đệm chỉ khâu phẫu thuật

Còn hiệu lực

715 17001257/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301549ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa chữ T dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

716 17000304/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301548ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp khóa mắt xích dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

717 000.00.19.H26-231114-0020 230002313/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU DUNG DỊCH DÙNG NGOÀI DA

Còn hiệu lực

718 000.00.04.G18-200604-0020 2301547ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Nẹp mấu chuyển dùng trong phẫu thuật

Còn hiệu lực

719 000.00.19.H26-231114-0017 230003064/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LONG PHỤNG TOÀN CẦU BÚT PHỤ KHOA

Còn hiệu lực

720 17005390/ĐKLH-BYT-TB-CT 2301546ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ BMS Nẹp mềm silicon cố định liên gai sau

Còn hiệu lực