STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
711 000.00.19.H29-240522-0009 240001100/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TM DVKT XNK HUY HOÀNG Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

712 000.00.19.H29-240522-0020 240000809/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẢO NGUYÊN BỘ CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG VÔ TRÙNG

Còn hiệu lực

713 000.00.04.G18-240529-0012 240000063/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Thuốc thử xét nghiệm định lượng acid mật

Còn hiệu lực

714 000.00.19.H26-240527-0025 240001016/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TỔNG HỢP MEDAZ VIỆT NAM Ống lấy máu chân không dùng một lần

Còn hiệu lực

715 000.00.19.H26-240517-0010 240001283/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy điện trị liệu đa năng

Còn hiệu lực

716 000.00.19.H26-240521-0014 240001015/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ TRUNG THÀNH DUNG DỊCH GIẢM HO, DỊ ỨNG

Còn hiệu lực

717 000.00.19.H26-240517-0009 240001282/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Máy trị liệu bằng sóng siêu âm (Máy siêu âm trị liệu)

Còn hiệu lực

718 000.00.19.H26-240517-0006 240001281/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED HỆ THỐNG KÉO GIÃN CỘT SỐNG VÀ CỔ

Còn hiệu lực

719 000.00.19.H26-240524-0039 240001014/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Cáng đẩy bệnh nhân

Còn hiệu lực

720 000.00.19.H26-240524-0038 240001013/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường sản khoa

Còn hiệu lực