STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
711 000.00.17.H53-220720-0001 220000040/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 832

Còn hiệu lực

712 000.00.17.H53-220822-0001 220000039/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 868

Còn hiệu lực

713 000.00.17.H53-220822-0003 220000038/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẦM FPT LONG CHÂU – ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 863

Còn hiệu lực

714 000.00.04.G18-220420-0051 220003032/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Bộ IVD xét nghiệm định tính kháng đông lupus

Còn hiệu lực

715 000.00.04.G18-220420-0016 220003031/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Cụm IVD Cầm máu (Đông máu): các xét nghiệm đo ngưng tập tiểu cầu

Còn hiệu lực

716 000.00.04.G18-220919-0006 220003030/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DANH Máy khoan xương dùng pin

Còn hiệu lực

717 000.00.04.G18-220919-0011 220003029/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thuốc thử xét nghiệm định lượng α-1 acidglycoprotein

Còn hiệu lực

718 000.00.19.H26-220919-0014 220002150/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH VITEC ASPIDA VIỆT NAM

Còn hiệu lực

719 000.00.04.G18-220919-0003 220003027/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NANO HOÀNG LONG KEM BÔI TRƠN JOYDROPS PENIS ENLARGEMENT CREAM

Còn hiệu lực

720 000.00.19.H17-220915-0001 220000086/PCBA-ĐNa

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NASAPHAR Lọ xịt mũi thảo dược XIT XOANG NASA

Còn hiệu lực