STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73481 18000002/HSCBSX-TB 180000002/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH INNOPHARM - CHI NHÁNH THÁI BÌNH Băng dán cá nhân INNO

Còn hiệu lực

73482 18000020/HSCBA-NĐ 180000008/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi XIXOANG - người lớn

Còn hiệu lực

73483 18000021/HSCBA-NĐ 180000009/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi XIXOANG - trẻ em

Còn hiệu lực

73484 18000022/HSCBA-NĐ 180000010/PCBA-NĐ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LIÊN Dung dịch vệ sinh mũi Spray Baby New

Còn hiệu lực

73485 18010612/HSCBA-HN 180000854/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NGỌC THỦY NHI Đồng hồ oxy y tế

Còn hiệu lực

73486 18000309/HSCBSX-BN 180000003/PCBSX-BN

CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG-(TNHH) Dung dịch rửa mũi, vệ sinh mũi, miệng

Còn hiệu lực

73487 18000045/HSCBA-BN 180000011/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂN HƯƠNG Bồn ngâm rửa dụng cụ y tế BIT 4-4

Còn hiệu lực

73488 17008427/HSCBA-HCM 180000939/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHÃN KHOA PHÁT MINH Bộ kính thử thị lực

Còn hiệu lực

73489 18009831/HSCBA-HCM 180000942/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM) Găng tay nitrile khám bệnh

Còn hiệu lực

73490 18009832/HSCBA-HCM 180000943/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SRI TRANG INDOCHINA (VIỆT NAM) Găng tay cao su khám bệnh có bột và không bột

Còn hiệu lực