STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73501 18009924/HSCBA-HCM 180000960/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ NHÃN KHOA PHÁT MINH Dụng cụ phâu thuật mắt

Còn hiệu lực

73502 18009926/HSCBA-HCM 180000961/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRUNG NHÂN Hóa chất chuẩn dùng cho máy phân tích điện giải

Còn hiệu lực

73503 18009930/HSCBA-HCM 180000963/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Mặt nạ thanh quản

Còn hiệu lực

73504 18009931/HSCBA-HCM 180000964/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Gạc tẩm cồn

Còn hiệu lực

73505 18009933/HSCBA-HCM 180000965/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH KHA BẢO PHÚC Dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

73506 18009938/HSCBA-HCM 180000966/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VĨNH ĐỨC Dụng cụ phẫu thuật không tiệt trùng và tái sử dụng hãng Zimmer Biomet Spine, Inc

Còn hiệu lực

73507 18009939/HSCBA-HCM 180000968/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Đèn tẩy trắng răng

Còn hiệu lực

73508 18009941/HSCBA-HCM 180000969/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN VÀ TRUNG Đèn trám nha khoa

Còn hiệu lực

73509 18008944/HSCBMB-HCM 180000104/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI LIÊN HỢP ĐÔNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

73510 18008941/HSCBMB-HCM 180000103/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT Á

Còn hiệu lực