STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73511 18010678/HSCBA-HN 180000935/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN GHẾ KHÁM TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

73512 18010679/HSCBA-HN 180000936/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN KÍNH SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

73513 18010680/HSCBA-HN 180000937/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ VIỆT TIẾN THIẾT BỊ BẢO QUẢN DỤNG CỤ NỘI SOI TAI MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

73514 18010685/HSCBA-HN 180000938/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TẤT THÀNH Bàn khám sản khoa

Còn hiệu lực

73515 18010703/HSCBA-HN 180000930/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANKA PHARMA VIỆT NAM Natri Clorid 0.9%

Còn hiệu lực

73516 18000005/HSCBA-TTH 180000003/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán vải không dệt (Adhesive Non-woven Wound Dressing)

Còn hiệu lực

73517 18000007/HSCBA-TTH 180000004/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng gạc Hydrogel (Hydrogel Dressing)

Còn hiệu lực

73518 18000006/HSCBA-TTH 180000005/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán Hydrocolloid ( Hydrocolloid Wound Dressing)

Còn hiệu lực

73519 18000008/HSCBA-TTH 180000006/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Tấm Gel Silicone ( Băng dán trị sẹo Scar Eliminating Dressings )

Còn hiệu lực

73520 18000009/HSCBA-TTH 180000007/PCBA-TTH

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TATA Băng dán film trong ( Transparent Film Dressing )

Còn hiệu lực