STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
73781 18009438/HSCBA-HCM 180000518/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M™ Steri-Dual™ ECO Pouches and Reels (Túi ép (dẹp/phồng) chứa dụng cụ y tế tiệt khuẩn Steri-Dual™ ECO 3M™)

Còn hiệu lực

73782 18009439/HSCBA-HCM 180000519/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH 3M VIỆT NAM 3M First Aid Dressing Soft Fabric

Còn hiệu lực

73783 18009360/HSCBA-HCM 180000520/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống EDTA (có Vaccum) Size 2ml, Size 4ml/ EDTA Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

73784 18009361/HSCBA-HCM 180000521/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Coagulation (có Vaccum) Size 1.8ml; Size 4.5ml/ Coagulation Tube 4.5ml (Vacuum)

Còn hiệu lực

73785 18009362/HSCBA-HCM 180000522/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Glucose (có Vaccum) Size 2ml; Size 4ml/ Glucose Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

73786 18009363/HSCBA-HCM 180000523/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Ống Plain (có Vaccum) Size 2ml, 4ml/ Plain Tube (Vacuum)

Còn hiệu lực

73787 18009364/HSCBA-HCM 180000524/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Dây hút đàm có van kiểm soát (Size FR6; FR8; FR10; FR12; FR14; FR16)/ Suction catheter

Còn hiệu lực

73788 18009365/HSCBA-HCM 180000525/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG SUNSHINE Bơm tiêm dùng một lần 50ml, luer lock (không kim tiêm)/ Disposable syringe without needle luer lock 50ml

Còn hiệu lực

73789 18008879/HSCBMB-HCM 180000054/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ APCO

Còn hiệu lực

73790 18009423/HSCBA-HCM 180000526/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NHẬT MINH Các loại bao bọc dụng cụ

Còn hiệu lực