STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74101 17009024/HSCBA-HN 170002467/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VIỆT-THÁI Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

74102 17009163/HSCBA-HN 170002469/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy cắt lát vi thể

Còn hiệu lực

74103 17009167/HSCBA-HN 170002470/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy đúc mô bệnh phẩm

Còn hiệu lực

74104 17009168/HSCBA-HN 170002471/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy hơ duỗi tiêu bản

Còn hiệu lực

74105 17009187/HSCBA-HN 170002472/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy đúc mô bệnh phẩm

Còn hiệu lực

74106 17009188/HSCBA-HN 170002473/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy duỗi tiêu bản

Còn hiệu lực

74107 17009189/HSCBA-HN 170002474/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ H&N VIỆT NAM Máy hơ tiêu bản

Còn hiệu lực

74108 17000021/HSCBA-ĐNa 170000004/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DAMEDCO TRANG PHỤC BẢO HỘ DÙNG TRONG Y TẾ

Còn hiệu lực

74109 17000204/HSCBMB-PY 170000003/PCBMB-PY

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

Còn hiệu lực

74110 17000202/HSCBMB-PY 170000002/PCBMB-PY

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHƯƠNG NGUYÊN

Còn hiệu lực