STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74121 17008770/HSCBMB-HCM 170000551/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LƯƠNG GIA

Còn hiệu lực

74122 17008769/HSCBMB-HCM 170000550/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NGUYỄN LƯU

Còn hiệu lực

74123 17008763/HSCBMB-HCM 170000549/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU

Còn hiệu lực

74124 17000603/HSCBMB-CT 170000009/PCBMB-CT

XÍ NGHIỆP HƠI KỸ NGHỆ CẦN THƠ

Còn hiệu lực

74125 17008382/HSCBA-HCM 170002526/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG LỘC Găng tay khám latex

Còn hiệu lực

74126 17008404/HSCBA-HCM 170002527/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy phân tích sinh hóa và miễn dịch cobas 6000

Còn hiệu lực

74127 17008402/HSCBA-HCM 170002528/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Hệ thống máy hậu phân tích cobas p 501

Còn hiệu lực

74128 17008392/HSCBA-HCM 170002529/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

74129 17008390/HSCBA-HCM 170002530/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG Vật tư, dụng cụ, phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi nhóm A (bổ sung)

Còn hiệu lực

74130 17008411/HSCBA-HCM 170002531/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT TÂN LONG Dụng cụ phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực