STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
74131 17008398/HSCBA-HCM 170002532/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC BÌNH Phim X-quang y tế

Còn hiệu lực

74132 17008740/HSCBMB-HCM 170000548/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y SINH

Còn hiệu lực

74133 17009161/HSCBA-HN 170002427/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HADIMED Thiết bị nấu Paraffin

Còn hiệu lực

74134 17009194/HSCBA-HN 170002428/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Mở miệng

Còn hiệu lực

74135 17009195/HSCBA-HN 170002429/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI AN Dây garo có khóa

Còn hiệu lực

74136 17009050/HSCBA-HN 170002430/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAO VỀ THIẾT BỊ Y TẾ SHIMADZU VIỆT NAM Máy in phim X-quang (loại in laser)

Còn hiệu lực

74137 17009075/HSCBA-HN 170002432/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ÁNH NGỌC Kính hiển vi phẫu thuật tai

Còn hiệu lực

74138 17009077/HSCBA-HN 170002433/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN Đèn mổ treo trần một nhánh ánh sáng LED và phụ kiện

Còn hiệu lực

74139 17009089/HSCBA-HN 170002434/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ TRƯỜNG SƠN BÀN MỔ TỔNG HỢP

Còn hiệu lực

74140 17011412/HSCBMB-HN 170001162/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ DƯỢC PHẨM NEWLIFE

Còn hiệu lực